Separatory Amalgamatu

< -- wróć do Produkty

-- >  Pompy Ssaka

Strona w przebudowie...

Jak działa separator amalgamatu:


Usuwanie amalgamatu i materiałów toksycznych*

Amalgamat nigdy nie powinien być wylewany do kanalizacji, wyrzucany z odpadami stałymi czy odpadami medycznymi. Amalgamat dentystyczny zawiera 50% niebezpiecznej rtęci, oraz metale ciężkie takie jak srebro, cynk, miedź, cynę.Jeśli resztki amalgamatu są zbierane i wysyłane do powtórnego przetworzenia to są traktowane jako powszechne odpady, tak długo jak trwa ta prawidłowa gospodarka tymi odpadami. Jeżeli amalgamat jest wyrzucany wtedy musi być usuwany jako odpad niebezpieczny. Zaleca się, żeby wszyscy lekarze dentyści, jeżeli to możliwe, oddawali amalgamat do przetworzenia. Zaleca się nie umieszczać amalgamatu, wolnej rtęci, połamanych czy też nie zużytych kapsułek, usuniętych zębów z amalgamatem, separatorów i filtrów w pomarańczowych torbach na śmieci, ponieważ podczas procesu spalania wyparowują do środowiska szkodliwe substancje.

 • Nie płucz separatorów amalgamatu, filtrów i pojemników w zlewie. Oddawaj do przetworzenia lub traktuj jak odpady niebezpieczne resztki amalgamatu, wolną rtęć, połamane i nie zużyte kapsułki, usunięte zęby z amalgamatem, odpady zawierające amalgamat z separatorów i filtrów. Puste kapsułki po amalgamacie nie zawierające widzialnych śladów materiału mogą być usuwane jako odpady nieszkodliwe, o ile lokalne prawo nie stanowi inaczej.
 • Zbieraj i magazynuj suche odpady amalgamatu w specjalnie do tego celu wyznaczonych, szczelnych pojemnikach. Amalgamat, który jest przeznaczony do przerobu powinien być oznaczony "Amalgamat dentystyczny: metal do powtórnego przerobu" z nazwą, adresem i numerem telefonu praktyki oraz datą, od kiedy zaczęto zbierać materiał w pojemniku. W przeszłości, resztki amalgamatu mogły być przetrzymywane w utrwalaczu fotograficznym, wodzie lub innym płynie. Jeżeli spotykasz się z przechowywaniem amalgamatu w taki sposób po żadnym pozorem nie wylewaj płynu do kanalizy.
 • Przechowuj notatki z wytwarzania i usuwania resztek amalgamatu, inspektorzy mogą zażądać okazania ich w celu weryfikacji właściwego postępowania. Notatki powinny zawierać dane odnośnie zawartości pojemnika, kiedy zastała umieszczona i kiedy pojemnik został wysłany do przetwarzania lub zabrany przez odbiorcę niebezpiecznych odpadów.
 • Sprawdź z odbiorcą amalgamatu dodatkowe zalecenia. Odbiorcy mogą mieć specyficzne żądania odnośnie opakowań.
 • Używaj separatorów amalgamatu przy unicie. Często zmieniaj i czyść seperator. Przepłucz system ssący przed zmianą separatora.
 • Zmieniaj filtry ssaka i osłony, co najmniej raz w miesiącu lub jak zaleca producent.
 • Sprawdzaj syfon pod zlewem czy nie ma tam odpadów zawierających amalgamat.
 • Wyeliminuj całkowicie używanie wolnej rtęci i używaj do wypełnień tylko amalgamatu w kapsułkach.
 • Ogranicz ilość amalgamatu do niezbędnego minimum potrzebnego do wykonania wypełnienia tj. nie mieszaj dwóch kapsułek, jeżeli wystarczy jedna. Miej do dyspozycji kapsułki różnych rozmiarów, żeby zapewnić całkowite zużycie amalgamatu.
 • Poucz personel, żeby właściwie używał i usuwał materiał zawierający rtęć.

Potrzeba instalowania separatorów jest szczególnie ważna w związku z nowymi aktami prawnymi ustanowionymi ostatnio przez Parlament Europejski dotyczącymi ochrony środowiska.

Istnieje szeroka gama separatorów z różnymi możliwościami i zróżnicowaną ceną.

Separatory

 • Separatory jednorazowe są bardziej zalecane niż wielokrotnego użytku z powodu trudności w całkowitym usunięciu resztek amalgamatu z separatora bez wypuszczenia ich do kanalizy lub śmieci. Powinny być zmieniane raz w tygodniu, a czasem częściej, jeśli istniej taka potrzeba lub jak poleca producent sprzętu. CED zaleca recykling jako zasadę.
 • Tylko separatory w unitach używanych do zakładania i zdejmowania amalgamatu wymagają specjalnego traktowania. Seperatory z unitów nie używanych do procedur związanych z amalgamatem mogą być umieszczone w zwykłych odpadach.
 • Używanie separatorów wielorazowego użytku nie jest zalecane. Jednakże, jeśli są postępuj następująco:
  • Dezynfekuj seperator w jak najmniejszej ilości środka dezynfekcyjnego,
  • Usuń widoczne resztki amalgamatu z seperatora i przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku według zaleceń odbiorcy.

Używaj właściwych środków ochrony wykonując te czynności.

Rtęć

 

Nadzór i eliminowanie rtęci z praktyki:

 • Używaj amalgamatu dentystycznego w kapsułkach;
 • Używaj tylko wydzielonego miejsca, do pracy z amalgamatem żeby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie i postępuj wg pisemnej instrukcji odnośnie usuwania rozlanej rtęci.
 • Posiadaj w swojej praktyce zestaw do usuwania przypadkowo rozlanej rtęci, co może się wydarzyć bez względu na to, w jakiej formie dostarczana jest rtęć;
 • Zwiąż niewielką ilość nieużytej rtęci stopem srebra, żeby przekształcić ją w odpad amalgamatu do recyklingu;
 • Niezwiązaną rtęć z przypadkowego rozlania i absorbent z czyszczenia jest przyjmowany przez niektóre firmy przetwarzające. Dowiedz się u swojego odbiorcy jak właściwie przechowywać, oznakować i wysyłać te materiały odpadowe.

Amalgamat skażony

 (np. usunięte zęby zawierające amalgamat)

Amalgamat skażony to taki, który miał kontakt z pacjentem. Przykładem są usunięte zęby z amalgamatem, resztki z separatorów, filtrów i osłon. Wielu odbiorców amalgamatu do przerobu akceptuje zęby z amalgamatem tak długo, jak wysyłający poświadcza, że nie są odpadem zaraźliwym. Usunięte zęby bez resztek tkanek miękkich są traktowane jako odpady nie medyczne, chyba, że zostaną uznane przez chirurga lub dentystę jako biologicznie niebezpieczne. Jednakże, usunięte zęby z amalgamatem powinny być traktowane jak odpady niebezpieczne lub do przetworzenia. Pozbywając się skażonego amalgamatu, dentyści mogą wybrać, czy zbierać i przechowywać go jako odpad niebezpieczny, czy do przerobu jeżeli to akceptuje odbiorca. Skonsultuj się z odbiorcą, co do wymagań.


Źródło: http://www.nil.org.pl

Przejdz do działu:

-- >  Pompy Ssaka


Copyright 1996-2021 PW PROFI  info (at) systemydentystyczne.com  Treść serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.   Prawo do błędów zastrzeżone.